(អាមេរិក)៖ យន្តហោះធ្លាក់នៅរដ្ឋតិចសាស់, មនុស្ស២១នាក់លើយន្តហោះត្រូវបានជួយសង្រ្គោះទាំងអស់ មានតែម្នាក់រងរបួស នេះបើយោងតាមព័ត៌មាន AFP ចេញផ្សាយយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៕