(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយជុំវិញការចេញផ្សាយ អត្ថបទពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Camko Motor Co., Ltd. ដើម្បីជំរុញការលក់រថយន្តម៉ាក HYUNDAI របស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារ ដោយធ្វើការបកស្រាយខុស។

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា សូមបំភ្លឺដូចខាងក្រោម៖