(តាកែវ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនានេះ បានសម្រេចបើកឲ្យដំណើរការផ្សារតាកែវ និងផ្សារសៃវ៉ាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបិទមួយរយៈ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែល Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖