(កោះកុង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការរកឃើញករណីអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៧នាក់បន្ថែម និងជាសះស្បើយពីជំងឺនេះចំនួន ២នាក់ទៀតផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង៖