(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាល ស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភា ដើម្បីបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានឋានៈជាជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស។

សំណើនេះបានទៅដល់រដ្ឋសភាហើយ ដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញ ដោយបាអនុម័តយល់ព្រម សំណើសុំបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការបំពេញបន្ថែមសមាសភាពសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដល់ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស ដើម្បីដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ធ្វើការបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពេលនេះរដ្ឋសភា មិនទាន់កំណត់កាលបរច្ឆេទសម្រាប់បើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ។

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ធ្លាប់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មាការទី១ នៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី៦ ។ ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានលាលែងពីតំណែងតំណាងរាស្រ្ត និងប្រធានគណៈកម្មការនេះ ដើម្បីមកកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ។ លោកក៏ធ្លាប់ជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧៕