(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ អំពីវិញ្ញាសាប្រឡងនៃមុខវិជ្ជាជម្រើស សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡង ០៦ ធ្នូ ២០២១ ដោយបានកំណត់សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ គឺមុខវិជ្ជា ប្រវត្តិវិទ្យា និងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម គឺមុខវិជ្ជា ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ៖