(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងបានឲ្យដឹងថា ភាគខាងជើងនៃកម្ពុជា ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីចិត្ត រីឯភាគខាងត្បូងទទួលឥទ្ធិពល ពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីកម្រិតខ្សោយ ទៅបង្គួរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹកដូចខាងក្រោម៖