(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖