(ដាវ៉ូស)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីរាត្រីសមោសរកម្ពុជា (Cambodia Night) ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន WorldBridge Group នៅទីក្រុងដាវ៉ូស ប្រទេសស្វីស, រាត្រីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។