(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប៣១ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់១០ករណី, ជួញដូរ១៥ករណី និងដឹកជញ្ជូនរក្សាទុក៦ករណី ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៧២នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន២៩៣៤ករណី ឃាត់មនុស្ស៦៩០៦នាក់ (ស្រី៤២៨នាក់)៕