(ភ្នំពេញ)៖ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការទទួលស្គាល់សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមប្រកាស របស់បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖