(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សារបស់ Fresh Talk កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានជាង៣០ឆ្នាំ បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោក បញ្ហារវាងចិន និងតៃវ៉ាន់ ដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាងមុន។

អ្នកជំនាញរូបនេះ បានលើកឡើងថា អំឡុងពេលសភាពការណ៍កាន់តែតានតឹង ប្រទេសចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី «ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស» ដែលជាច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យយោធាចិនធ្វើសកម្មភាពក្រៅប្រទេសនោះ វាយទៅលើតៃវ៉ាន់បាន ប្រសិនបើចិនមើលឃើញថា តៃវ៉ាន់កាន់តែគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួន និងតំបន់៕

សូមទស្សនាការវិភាគរបស់ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ ដូចតទៅ៖