(ភ្នំពេញ)៖ មិនមានកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីទេ នៅក្នុងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានសម្រេចលើកពេលកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នោះ ទៅពេលក្រោយវិញ ដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលា។ នេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តីដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី៖