(ភ្នំពេញ)៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ បានធ្វើបទសម្ភាសមួយ ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា-វៀតណាម ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៥៥ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរ (២៤ មិថុនា ១៩៦៧ - ២៤ មិថុនា ២០២២)

និងឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម ២០២២។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃកិច្ចសម្ភាសរបស់ ប្រមុខការទូតកម្ពុជា៖